SPRÁVA MĚSTSKÝCH BYTŮ.

moderní, útulný apartmán

garážové parkování zdarma

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

PRODEJ MĚSTSKÝCH BYTŮ

připravili jsme pro vás knížky,
hry, mapy

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Arrow
Arrow
Slider

Profil firmy

Domovní a bytová správa města Písku vznikla na základě rozhodnutí zastupitelstva ze dne 26. září 1991 s účinností od 1. listopadu 1991 s přiděleným IČ 00512362. Byla zřízena jako příspěvková organizace na dobu neurčitou k účelu správy bytového majetku a nebytových prostor v majetku města Písku a k výkonu správy tepelného hospodářství na území města Písku, včetně prodeje bytových domů. Funkci zakladatele plnila Rada města Písku. Domovní a bytová správa města Písku převzala povinnosti po likvidovaném Podniku bytového hospodářství Písek.

 


Rozhodnutím rady města Písku ze dne 17. října 1991 byla jmenována ředitelkou Ing. Zdeňka Řezáčová s platností od 1. listopadu 1991. Od 1.8.2013 byla jmenována ředitelkou DBS města Písku  Ing. Zdeňka Šartnerová.

Domovní a bytová správa v době zřízení spravovala celkem 467 domů s  5.475 bytovými jednotkami. V průběhu roků 1992 a 1993 bylo vráceno na základě restitučního zákona celkem 146 domů původním vlastníkům.


V průběhu jednotlivých let zajišťovala Domovní a bytová správa města Písku opravy a rekonstrukce jednotlivých domů. Byla nastavena taková filozofie, aby se zabránilo další devastaci městského majetku tzn., že postupně byly opravovány hlavně střechy a klempířské prvky a odstraňovány havarijní stavy v jednotlivých domech. Postupem času se přecházelo k opravám fasád, výměnám vnitřních rozvodů a každý rok byl jeden až dva domy, které byly v nejhorším technickém stavu, komplexně rekonstruovány. K této činnosti ještě do 31.12.1996 náležel provoz tepelného hospodářství. Od 1.1.1997 bylo tepelné hospodářství předáno do nájmu Teplárně Písek a.s., která toto zařízení provozuje do současné doby.

K 1.7.2001 se Domovní a bytové správa přestěhovala z původního sídla v Tyršově ulici do nově rekonstruovaného domu na Fügnerově náměstí 42. DBS města Písku provozuje v současné době dvě ubytovny v majetku města Písku s celkovou kapacitou 154 lůžek. K 31.12.2021 spravuje Domovní a bytová správa celkem 322 domů s 1.246 městskými byty a dále spravuje 3.307 bytů v soukromém vlastnictví.


Domovní a bytová správa města Písku byla zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr. vložka 16, dne 20. března 2001.

V současné době zajišťuje Domovní a bytová správa města Písku, kromě původně stanovených úkolů i prodej bytů z majetku města Písku v celém rozsahu včetně rozdělení nemovitosti dle zákona č. 72/1995 Sb. v platném znění až po vklad do katastru nemovitostí. DBS města Písku rovněž zajišťuje agendu - vymáhání pohledávek, vypracování a podávání žalob, zastupování u soudních a exekučních jednání.

  domů bytů
od roku 1991 467 5475
roky 1992 - 1993 321 4176
současnost 322 4553     KONTAKT

Domovní a bytová správa
města Písek

Fügnerovo nám. 42
Písek 397 01

ICO: 00512362
DIC: CZ00512362

tel.: 382789011
fax: 382789038
e-mail: info@dbspisek.cz
ID DS: giikjhz

Podatelna prijímá soubory ve formátu pdf.


Další kontakty naleznete ZDE.