Úvodní strana

SPRÁVA MĚSTSKÝCH BYTŮ.

moderní, útulný apartmán

garážové parkování zdarma

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

PRODEJ MĚSTSKÝCH BYTŮ

připravili jsme pro vás knížky,
hry, mapy

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Arrow
Arrow
Slider

typ upozornění  Prověřování funkčnosti topných systémů od 24.9.2020 22.09. 2020
Vážení odběratelé, dovolujeme si Vám oznámit, že vzhledem ke stávajícím klimatickým podmínkám a prognóze na další dny, bude od 24.9.2020 prováděno prověření funkčnosti topných systémů z výměníkových stanic postupným přitápěním. Žádáme odběratele, majitele a správce objektů, aby provedli odpovídající opatření t.j. řádné odvzdušnění topných systémů/ topných těles v celém objektu a dokončení případných oprav, popřípadě nám oznámili, ve kterých domech nebo objektech topit nelze a z jakých důvodů. Čtěte více >>
typ upozornění  Zbavujeme se šedivosti, článek Písecký deník extra, 06.06.2020 11.06. 2020
K 31. 12. 2019 spravovala 317 domů v majetku či spoluvlastnictví města, 1262 bytů ve vlastnictví města a 3242 bytů v soukromém vlastnictví. Spravovala 229 nebytových prostorů. Celkem je zajišťováno 200 společenství vlastníků jednotek (SVJ). DBS zároveň provozuje dvě ubytovny v majetku města s kapacitou 154 lůžek. Zajišťuje správu domů, bytů ve vlastnictví města Písku, prodej bytů z majetku města Písku. DBS města Písku rovněž zajišťuje agendu ? vymáhání pohledávek, vypracování a podávání žalob, zastupování u soudních, exekučních a insolvenčních řízení. Současně zajišťuje komplexní správu domů pro společenství vlastníků, a to i mimo obec Písek. Pro společenství vlastníků, která si chtějí zajišťovat technickou správu domu sama, DBS města Písku nabízí pouze vedení účetnictví za cenu 135 korun měsíčně na jednotku. Na naše otázky odpovídala ředitelka DBS Písek Zdeňka Šartnerová. Čtěte více >>
typ upozornění  Informace k finančnímu vyrovnání vyúčtování služeb za rok 2019 10.06. 2020
V měsíci červnu - červenci 2020 dojde k finančnímu vyrovnání vyúčtování služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v nájmu i ve vlastnictví fyzických osob ve správě DBS města Písku. Čtěte více >>
typ upozornění  DOMOVNÍK - PREVENTISTA 16.09. 2019
DOMOVNÍK - PREVENTISTA registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/16?052/0011604 Nositel projektu: Domovní a bytová správa města Písku Cíl projektu: Zvýšení bezpečnosti, veřejného pořádku a zlepšení občanského soužití mezi jednotlivými skupinami obyvatel v lokalitě nábřeží 1. máje v Písku. Rozpočet projektu a výše dotace: Čtěte více >>

     KONTAKT

Domovní a bytová správa
města Písku

Fügnerovo nám. 42
Písek 397 01

ICO: 00512362
DIC: CZ00512362

tel.: 382789011
fax: 382789038
e-mail: info@dbspisek.cz
ID DS: giikjhz

Podatelna přijímá soubory ve formátu pdf.


Další kontakty naleznete ZDE.