Rychlá volba

 

KONTAKT:
Domovní a bytová správa
města Písek
Fügnerovo nám. 42
Písek 397 01

IČO: 00512362
DIČ: CZ00512362


tel.: 382789011
fax: 382789038
e-mail: info@dbspisek.cz
ID DS: giikjhz

Podatelna přijímá soubory ve formátu pdf.


Další kontakty naleznete ZDE

 
 
DBS města Písku rozšiřuje své služby

DBS města Písku informuje své zákazníky o rozšíření svých služeb. V rozúčtování služeb za období 2015 vlastníci i nájemníci městských bytů obdrží registrační kód, prostřednictvím kterého se mohou přihlásit přes webové stránky www.poschodech.cz do nového informačního systému. Po za registrování uživatelé uvidí informace týkající se jejich bytu případně společenství vlastníků, jehož jsou členy (např.: informace o platbách, vyúčtování služeb, vyúčtování „fondu údržby“, evidenční list, atd.). Nový informační systém umožňuje zasílání zpráv správci i komunikaci mezi vlastníky.

Celý článek...
 
Informace k vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2015

Tak jako každoročně obdrží v počátku měsíce dubna nájemníci a vlastníci bytových i nebytových jednotek ve správě DBS roční vyúčtování služeb spojených s jejich užíváním. Služby spojené s užíváním bytu jsou dodávka tepla a centralizované poskytování teplé vody, dodávka vody a odvádění odpadních vod, osvětlení společných prostor v domě, provoz výtahu, úklid společných prostor v domě, provoz a čištění komínů a umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu.

Celý článek...
 
Co musí podle zákona platit nájemník a co majitel ?

Je také důležité rozlišit opravy v bytě a opravy společných částí domu. Je logické, že v domech s nájemními byty zajišťuje veškeré opravy společných částí domu pronajímatel bytů (majitel domu). U domů s byty přímo vlastněnými (hovorově označované jako byty v osobním vlastnictví) se opravy a údržba společných částí domu financují z tzv. fondu oprav.

Celý článek...
 
DBS města Písku informuje vlastníky jednotek a společenství vlastníků

Domovní a bytová správa města Písku informuje vlastníky jednotek a společenství vlastníků, že dne 1. července 2015 nabyl účinnosti zákon č. 103/2015 Sb., kterým se podstatně novelizuje zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií.

            Pro vlastníky jednotek a pro společenství vlastníků z toho vyplývá, že vlastník budovy nebo společenství vlastníků jsou povinni opatřit si průkaz energetické náročnosti budovy při prodeji jednotky, nebo od 1. ledna 2016 při pronájmu jednotky. Povinnost předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii kupujícímu je dána touto novelou již před uzavřením smluv týkajících se koupě jednotky, nebo před uzavřením smluv týkajících se nájmu jednotky. Při podpisu kupní smlouvy, nebo při podpisu nájemní smlouvy pak vzniká povinnost předložit průkaz energetické náročnosti budovy kupujícímu jednotky, nebo nájemci jednotky. U nájmu se jedná o nájemní vztahy sjednané od 01.01.2016.

Celý článek...
 
«ZačátekPředchozí123DalšíKonec»

Strana 2 z 3