Rychlá volba

 

KONTAKT:
Domovní a bytová správa
města Písek
Fügnerovo nám. 42
Písek 397 01

IČO: 00512362
DIČ: CZ00512362


tel.: 382789011
fax: 382789038
e-mail: info@dbspisek.cz
ID DS: giikjhz

Podatelna přijímá soubory ve formátu pdf.


Další kontakty naleznete ZDE

 
 
Ceník nadstandardních služeb

Ceník nadstandardních služeb pro společenství vlastníků jednotek

  Základ DPH (Kč) DPH 21% Celkem Kč
Vyhotovení žaloby - příprava podkladů k žalobě, kopírování 743,80 156,20 900,-
Vyhotovení návrhu na výkon rozhodnutí nebo exekuci 413,22 86,78 500,-
Příprava revitalizace domu - projekt, audit, průkaz 2479,34 520,66 3000,-
Druhé a každé další shromáždění vlastníků paušál 330,58 69,42 400,-
Poštovné za byt 24,79 5,21 30,-
Rozpočítání investiční akce na jednotlivé byty (dle požadavku SV) 1652,89 347,11 2000,-
Provedení zjištění cenové hladiny vyzváním tří dodavatelů 826,45 173,55 1000,-
Příprava podkladů pro žádost k čerpání dotací 2479,34 520,66 3000,-
Zpracování soupisu staveb. prací/dodávek/ služeb (rozpočet) k nacenění 1652,89 347,11 2000,-
Výzva k podání nabídky - včetně zveřejnění 3305,79 694,21 4000,-
Kopírování jedna strana A4 1,65 0,35 2,-
Kopírování jedna strana A3 2,48 0,52 3,-
Vyhotovení daňového přiznání SV 413,22 86,78 500,-
Potvrzení o příjmu z pronájmu  - sazba za jednotku 24,79 5,21 30,-
Zavedení úvěru do účetnictví včetně přípravy podkladů 1239,67 260,33 1500,-
Účtování úvěru měsíční paušál SVJ 413,22 86,78 500,-
Mzdová agenda - zpracování odměn statutárním orgánům 413,22 86,78 500,-
Dohoda o pracovní činnosti / osoba 165,29 34,71 200,-